Fakt 1: Co to jest czardasz? To taniec węgierski składający się z części wolnej zwanej lassu melancholijnej, patetycznej i szybkiej, zwanej friska gwałtownej, pełnej pasji i ognia. Do znanych stylizacji czardasza należy II Rapsodia węgierska F. Liszta.

Fakt 2: Czy wiedzieliście, że długopis, jakiego dziś używamy, został stworzony przez Węgra, oraz że stało się to trochę przez przypadek? Czy wiecie, że ten sam człowiek jest pomysłodawcą automatycznej skrzyni biegów i jeszcze kilku innych, powszechnie używanych urządzeń? To Bíró László – człowiek renesansu.

Bíró był człowiekiem uzdolnionym bardzo wszechstronnie, a lista jego wynalazków liczy 21 pozycji, przy czym na 11 z nich zdobył patent.

Fakt 3: Co to są termy ?  – Wody termalne to dar natury, którego można Węgrom tylko pozazdrościć. Woda naturalnie wypływa z Ziemi w  bardzo wielu miejscach tak, że nie będzie dla Ciebie problemem znaleźć  w  pobliżu ciepłe kąpielisko. Tamtejsze wody termalne były już wykorzystywane przez Rzymian, którzy władali naddunajską prowincją Panonia. Archeolodzy odkryli na Węgrzech 21 miejsc, w których władcy starożytnego świata zażywali ciepłych kąpieli. Jedno z nich znajdowało się nawet w pobliżu Budapesztu. Nazwa tego miejsca – Aquincum – pochodzi od łacińskiego słowa aqua oznaczającego wodę. Dziś zarysy murów rzymskich budowli widoczne są na przedmieściach stolicy. W sumie na Węgrzech jest ponad 1000 kąpielisk termalnych, a tylko stolica może poszczycić się aż 123 ujęciami ciepłej źródlanej wody i 50 kąpieliskami.

Photo by PointsandTravel

Fakt 4: Na Węgrzech polityka prorodzinna traktowana jest bardzo priorytetowo ze względu na niski poziom dzietności. Urlop macierzyński na Węgrzech trwa 24 tygodnie, z których 4 mogą być wykorzystane przed porodem. Jeśli w domu jest trójka lub więcej dzieci, jedno z rodziców może wykorzystać urlop wychowawczy, który przysługuje do momentu ukończenia przez najmłodsze dziecko 8 lat. W tym czasie istnieje możliwość podjęcia pracy w wymiarze nie większym niż 30 godzin tygodniowo lub bez limitu, jeśli praca odbywa się w domu. Przebywając na urlopie rodzic otrzymuje zasiłek wychowawczy w wysokości odpowiadającej minimalnej emeryturze.

Fakt 5: Poza godzinami urzędowania placówek służby zdrowia lub w dni wolne od pracy można się zwrócić do lekarza dyżurnego (ügyeletes orvos). Dyżury pełnią zazwyczaj lekarze dla dorosłych (orvos), pediatrzy (gyerekorvos) i stomatolodzy (fogorvos). Potrzebujący pomocy cudzoziemcy traktowani są najczęściej uprzejmie i ze zrozumieniem, zwłaszcza na prowincji. Porad lekarskich w państwowych placówkach często udziela się bezpłatnie, trzeba tylko zapłacić za lekarstwa.

Fakt 6: Kostka Rubika to najsłynniejsza pamiątka z Budapesztu. Wynalazca słynnej Kostki Rubika pochodzi z Budapesztu. Erno Rubik wymyślił pomysł na Kostkę Rubika, aby pomóc uczniom w nauce przedmiotów trójwymiarowych. To wyjaśnia, dlaczego we wszystkich sklepach z pamiątkami widzimy ich tak wiele do tego w różnych rozmiarach, kształtach i kolorach. Na całym świecie sprzedano ponad 350 milionów tych zabawek! Ta kolorowa zabawka przekształciła się w popularną ikonę kultury.

Photo by PointsandTravel